top of page

Amaç; Oyuncu Adaylarının duygularını, düşüncelerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini, doğru, güzel, etkili bir şekilde topluluk karşısında beden ile mekan gibi faktörleri de en uygun biçimde kullanarak sunabilme becerisi kazandırmak.

Türkçeyi özenle kullanabilen, konuşmayı sanata dönüştürmenin yollarını bilen, doğru-yanlış kullanım örneklerini irdeleyen ve güzel konuşmanın önemini kavrayan, “ne söyleyeceğini bilmenin yanı sıra nasıl söyleyeceğini bilen” bireyler yetiştirmek.

ZARAFET VE MODELLİK

bottom of page