top of page

Amaç; Oyuncu Adaylarının duygularını, düşüncelerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini, doğru, güzel, etkili bir şekilde topluluk karşısında beden ile mekan gibi faktörleri de en uygun biçimde kullanarak sunabilme becerisi kazandırmak.

Türkçeyi özenle kullanabilen, konuşmayı sanata dönüştürmenin yollarını bilen, doğru-yanlış kullanım örneklerini irdeleyen ve güzel konuşmanın önemini kavrayan, “ne söyleyeceğini bilmenin yanı sıra nasıl söyleyeceğini bilen” bireyler yetiştirmek.

DİKSİYON VE ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ

Diksiyon Eğitimi İle Ne Kazanacaksınız?

  • Doğru ve güzel konuşmanın birey ve toplum hayatındaki önemini kavrayacaksınız.

  • Sesinizi ve beden dilinizi etkili kullanacaksınız.

  • Duygu , düşünce ve hayallerinizi etkili ve anlaşılır biçimde ifade edeceksiniz.

  • Söz varlığınızı zenginleştirmeyi,okuma alışkanlığı kazanmanın hitabet açısından önemini kavrayacaksınız.

  • Sesletimin doğru,etkili konuşma için önemini anlayacaksınız.

  • Metinleri diksiyon ölçütlerine göre seslendireceksiniz.

  • Konuşmanızı diksiyon ölçütlerine uygunluğunu değerlendirebileceksiniz.

  • İyi bir hatibin özelliklerini (fiziksel,psikolojik, kültürel, teknik, sosyal) kavrayacaksınız.

  • Türk dili kurallarına farkına vararak,Türkçeyi doğru , güzel ve etkili kullanmaya özen göstereceksiniz.

DİKSİYON AFİŞ kopya.png

Eğitimin İçeriği

·        Topluluk Önünde Konuşma/Anlatım

·        Topluluk Önünde Konuşma Korkusunu Yenme

·        Sesi Kullanma

·        Ünlü ve Ünsüzlerin Çıkarılışı

·        Boğumlama Çalışmaları

·        Ses Organları

·        Ulama

·        Ses Bilim ve Ses Bilimsel Değişimler

·        Vurgu

·        Tonlama

·        Durak

·        Kavşak

·        Sesletim Çalışmaları ve Sesletim Tabloları

·        Türkçede Kısaltmaların Okunuşu

·        Söyleme Kusurları

·        Anlatım Bozuklukları

·        Jest ve Mimik Uyumu

·        Kürsüde Konuşma

·        Konuşmada Beden Dili

Eğitimin Yapısı

·        Güzel Konuşmaya Hazırlık ve Türkçeyi Doğru Kullanma”: Öncelikle doğu, güzel ve etkili konuşmanın önemi ve konuşmada dikkat edilmesi gereken temel kurallar ile Türkçeyi doğru, güzel ve etkili şekilde kullanmaya yönelik çalışmalar.

·        “Nefes ve Ses Eğitimi”; Doğru ve güzel konuşmada, ses-nefes eğitiminin öneminden hareketle doğru nefes alma, ses ile ilgili hususlar ve doğru bir sesle konuşma uygulamaları.

·        “Konuşma Tekniği”; Türkçenin ses özelliklerinden hareketle konuşmalarda dikkat edilmesi gereken kurallarla ilgili uygulamalar.

·        “İfadenin Kuvvetlendirilmesi”; diksiyonun diğer unsurları ile ilgili hususlara, söyleyişlerde uyulması gereken kurallar.

·        “Hitabete Giriş”; Hitabetin tarihi, özellikleri, çeşitleri ve iyi bir hatibin özellikleri öğretilir.

bottom of page